Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BUNT COLOR

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz warunki funkcjonowania sklepu internetowego BUNT COLOR dostępnego pod adresem internetowym www.buntcolor.com/sklep.
 2. Wypełnienie formularza rejestracji oraz utworzenie konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią regulaminu oraz jego akceptacją.
 3. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.buntcolor.com/sklep.
 3. Po otrzymaniu informacji o zamówieniu powiadamiamy Klienta drogą mailową o jego przyjęciu.
 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w następnym dniu roboczym od zaksięgowania na rachunku bankowym wpłaty dotyczącej zamówienia.
 5. Średni czas realizacji zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi 14 dni roboczych.

§3. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Do kwoty zamówienia są doliczane koszty przesyłki, z wyjątkiem określonych promocji.
 3. Kupujący płaci za zamówienie przelewem bankowym na konto sklepu przed wysłaniem zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen produktów.
 5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich produktów.

§4. DOSTAWA

 1. Przesyłki dostarczane są za pomocą usług świadczonych przez Pocztę Polską.
 2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania zamówienia.
 3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

§5. ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Formularz zwrotu towaru można pobrać TUTAJ.
 2. Zwracany towar nie może być używany – nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania, a także uszkodzeń, odbarwień itp.
 3. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego. Koszty dostawy i odesłania towaru ponosi Kupujący.
 4. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Kupującego w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 5. Indywidualne ustawienia komputera oraz monitora Kupującego powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o produkcie (np. kolorach), nie mogą być podstawą reklamacji.
 6. Jeżeli zwrot towaru nie wynika z winy Kupującego, koszty przesyłki ponosi sklep.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2015 roku.